شرکت الکتریک دقیق تبریز ، ارائه دهنده خدمات اتوماسیون و برق صنعتی

ساخت و مونتاژ تابلو برق

خدمات برق صنعتی

خدمات اتوماسیون صنعتی

مونتاژ و راه اندازی

پشتیبانی

تعمیر و نگهداری