آدرس دفتر: تبریز،میدان رسالت، ۳۵ متری شهرک رازی، روبه‌روی مسجد موسی بن جعفر، پلاک ۱۵

تلفن دفتر مرکزی: 04134401665

تلفن تماس: 09147828446

تلفن تماس: 09904266781